Vanaf 1 oktober 2019

Oogpoli Bernhoven wordt Maashorst Oogkliniek

Bernhoven gaat per 1 oktober 2019 een samenwerking aan met Maashorst Oogkliniek. Als zelfstandig behandelcentrum zal Maashorst Oogkliniek de oogheelkundige zorg binnen het zorgaanbod in het ziekenhuis aanbieden. Hiermee is de continuïteit en kwaliteit van de oogheelkundige zorg voor de regio gewaarborgd.

Duurzame oogzorg

De vraag naar oogheelkundige zorg stijgt al geruime tijd. Dit komt door de toenemende vergrijzing en toegenomen behandelmogelijkheden. Daarnaast is er een landelijk tekort aan oogartsen waar ook Bernhoven de gevolgen van ondervindt. Vanuit de strategie van toekomstbestendige zorg voor de regio heeft Bernhoven nieuwe werkwijzen ontwikkeld, die de toegankelijkheid van de oogheelkundige zorg hebben vergroot.

Bernhoven heeft vervolgens verschillende mogelijkheden verkend vanuit het principe dat oogheelkundige zorg onderdeel blijft van het zorgaanbod binnen Bernhoven. In Maashorst Oogkliniek is een partner gevonden waarmee de oogheelkundige zorg als onderdeel van het zorgaanbod in Bernhoven behouden blijft en de samenwerking met andere specialismen op dezelfde manier doorgaat.

Positief voor patiënt

Voor patiënten verandert er weinig. Alle patiënten blijven in Bernhoven terecht kunnen voor oogheelkundige zorg. Bij de Maashorst Oogkliniek werken dezelfde zorgverleners en overige medewerkers. Patiënten ontvangen voorafgaand aan hun afspraak een brief thuis met meer informatie over deze samenwerking.

Maashorst Oogkliniek

Binnen de muren van Bernhoven zal Maashorst Oogkliniek de oogheelkundige zorg rondom Uden verzorgen. Maashorst Oogkliniek is een zelfstandig behandelcentrum dat staat voor kwaliteit en continuïteit van zinnige oogheelkundige zorg. En dat leveren we met een enthousiast team van oogartsen, optometristen en andere medewerkers. Zo’n 30 medewerkers staan voor u klaar!