Cliëntenraad

Als Maashorst Oogkliniek willen we graag weten hoe de patiënt denkt over het beleid en de ontwikkelingen in de oogkliniek. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van cliënten in ziekenhuizen en ZBC’s. Maashorst Oogkliniek heeft een cliëntenraad ingesteld die verbonden is aan Bernhoven. Cliënten kunnen zijn: patiënten, hun familie, bezoekers en patiëntenverenigingen.

Taken cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Maashorst Oogkliniek en adviseert het bestuur over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Patiënten en patiëntenorganisaties kunnen een beroep op de cliëntenraad doen. De cliëntenraad behandelt onderwerpen met gemeenschappelijk belang, zoals de kwaliteit van de zorg, patiëntveiligheid, hygiëne, gastvrijheid, algemene patiëntgerichte communicatie/informatie en wijzigingen in de organisatie. Vragen van de individuele patiënt horen bij de betrokken hulpverlener.

Voor iedereen de beste oogzorg

Het bieden van de beste oogzorg begint met de juiste aandacht voor de mens, maar daar houdt het voor ons niet bij op. Zo willen wij u snel kunnen helpen, dichtbij huis. Maashorst Oogkliniek staat voor kwaliteit en continuïteit van zinnige oogheelkundige zorg, geleverd door een enthousiast team.