Aandoeningen

Hieronder vindt u informatiefolders van alle mogelijke aandoeningen waar Maashorst Oogkliniek u bij kan helpen. U kunt de informatie ook downloaden.

Glaucoom kan acuut of chronisch zijn. De acute vorm gaat meestal gepaard met wazig zien, een rood oog, hoofdpijn, misselijkheid en braken. Deze symptomen worden veroorzaakt doordat de oogdruk zeer snel, zeer hoog wordt. Een snelle behandeling is vereist om schade aan de oogzenuw te voorkomen.

Lees meer

Een lui oog is een oog wat minder goed ziet doordat het zicht op jonge leeftijd niet goed heeft kunnen ontwikkelen. Meestal is één van de ogen lui, maar soms kunnen ook beide ogen lui zijn. Een lui oog kan alleen tijdens de kinderjaren worden behandeld. Daarom is het van belang dat deze afwijking vroeg ontdekt wordt.

Lees meer

Ooglidrandontsteking / Blepharitis is een vaak langdurige (chronische) aandoening aan de ooglidrand, waarbij de haarzakjes en de talgkliertjes op de ooglidrand ontstoken zijn.

Lees meer

Vóór in het oog, vlak achter de pupil, zit de heldere en doorzichtige ooglens. Naarmate we ouder worden, wordt deze lens minder helder. Daardoor lijken de dingen die we zien waziger en grauwer van kleur. Dit troebel worden van de ooglens wordt ‘staar’ of ‘cataract’ genoemd. Iedereen die ouder wordt, krijgt daarmee te maken.

Lees meer

Een chalazion is een zwelling van een talgklier in het ooglid (kliertje van Meibom).

Lees meer

Conjunctivitis is de medische term voor een bindvliesontsteking van het oog. Het is de meest voorkomende oorzaak van een rood oog. Het oogwit wordt bedekt door een dunne laag slijmvlies (conjunctiva) dat veel fijne bloedvaatjes bevat. Bij irritatie zetten deze vaatjes uit, waardoor het oog rood wordt.

Lees meer

Er zijn twee soorten contactlenzen (CL) voor dagelijks gebruik: vormstabiele (ook wel harde) contactlenzen en zachte contactlenzen (maand-, week-, daglenzen). De ernstiger complicaties doen zich het meest voor bij zachte contactlenzen.

Lees meer

Dit is een beschadiging van het doorzichtige heldere voorste deel van het oog, waardoor het licht het oog binnen komt. Zo’n erosie is pijnlijk en kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het dragen van contactlenzen, de nagel van een kindje, takken of bladeren, zand in het oog, hard wrijven of na het verwijderen van een vreemd voorwerp uit het oog.

Lees meer

Bij patiënten met diabetes mellitus (DM) kunnen zich oogheelkundige problemen voordoen.

Lees meer

Sommige mensen produceren niet genoeg traanvocht of traanvocht van een slechte kwaliteit om hun ogen goed vochtig te houden. Het gevolg is dat de ogen gaan branden en steken of slijm gaan afscheiden. Soms leidt dit weer tot een teveel aan tranen. Deze zijn echter niet van een goede samenstelling, zodat er geen goede laag tranen op het oog ontstaat en het oog kwetsbaar wordt voor uitdroging.

Lees meer

Een entropion is een naar binnen gedraaid onderooglid. Een ectropion is een naar buiten gedraaid onderooglid.

Lees meer

Glaucoom is een oogziekte waarbij de vezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan, meestal door een verhoogde oogdruk.

Lees meer

De ziekte van Graves-Basedow is een auto-immuun aandoening. Auto-immuun wil zeggen dat het lichaam antistoffen maakt tegen (delen van) het eigen lichaam, waardoor ziekteverschijnselen ontstaan.

Lees meer

Herpes simplex is een virus dat infecties kan veroorzaken in de huid, slijmvliezen en zenuwen. Er zijn twee belangrijke soorten herpes simplex Virus (HSV).

Lees meer

Herpes zoster, beter bekend als gordelroos, is een virale ziekte die een huidziekte veroorzaakt. Deze gaat gepaard met roodheid en met vocht gevulde blaasjes. De blaasjes vormen korstjes en kunnen blijvende littekens geven.

Lees meer

Als mens hebben we twee ogen nodig die goed samenwerken voor écht dieptezicht, ook wel binoculair dieptezicht genoemd. Binoculair dieptezicht wordt ontwikkeld in de eerste 2 levensjaren. Belangrijk bij het zien van diepte is een rechte oogstand, zodat de ogen goed kunnen samenwerken.

Lees meer

Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. Vaak wordt maculadegeneratie ‘slijtage’ van het netvlies genoemd. Zoals in een fototoestel de film de lichtgevoelige laag is, zo is het netvlies de lichtgevoelige laag van het oog.

Lees meer

Een maculapucker is een aandoening aan de macula, veroorzaakt door een membraan dat abnormaal vast zit aan de macula en krimpt.

Lees meer

Myopie, ook wel bijziendheid, genoemd, is een afwijking van het oog waarbij een min-bril nodig is om scherp te zien. Dit komt doordat de oogbol aan de achterkant te lang is.

Lees meer

Na een staaroperatie kan het achterste deel van het lenskapsel troebel worden waardoor de gezichtsscherpte weer geleidelijk aan vermindert. Men spreekt in zo’n situatie van nastaar.

Lees meer

De voorkant van het oog wordt gevormd door het hoornvlies. Hierdoor valt het licht naar binnen. Vervolgens gaat het door de pupil (de ronde opening in het regenboogvlies), door de lens en door de glasvochtruimte die gevuld is met een heldere gelei (het glasvocht). Uiteindelijk komt het licht terecht op het netvlies.

Lees meer

Een arteriële vaatafsluiting is een afsluiting van een slagader. Gebeurt dit in het oog dan krijgt een deel van het netvlies (takafsluiting) of het gehele netvlies (stamafsluiting) geen bloed en zuurstof meer; het deel zonder zuurstof houdt op met functioneren (infarct).

Lees meer

Pterygium is het Griekse woord voor vleugel. Het bindvlies wat het oogwit bedekt, groeit in een driehoekige vorm (als een vleugel) over het hoornvlies. Het hoornvlies is het heldere venster aan de voorkant van het oog.
Een pinguecula (Latijn voor ‘vetbolletje’, soms ook pingueculum genoemd) is een witgele zwelling in het bindvlies van het oog aan de neuszijde van de oogbol.

Lees meer

Om scherp te zien is het nodig dat lichtstralen uit de buitenwereld precies op het netvlies van het oog samenvallen. Bij het normale oog zorgt de breking van het licht door het hoornvlies en de lens ervoor, dat bij het zien in de verte op het netvlies een scherp beeld ontstaat.

Lees meer

Deze aandoening heet in medische termen Centrale Sereuze Chorioretinopathie (CSCR), afgekort tot Serosa. Om CSCR te begrijpen is het nodig te weten hoe het netvlies is opgebouwd. Het netvlies is een dunne laag weefsel die de binnenkant van het oog bekleedt; het is de ‘gevoelige laag’ van het oog.

Lees meer

Strabismus (scheelstand) is een afwijking van de stand van de ogen, waarbij de ogen niet op hetzelfde punt gericht zijn.

Lees meer

Kleine klieren van het slijmvlies en van de ooglidranden produceren traanbestanddelen. Deze zorgen ervoor dat het oog steeds ‘gesmeerd’ is. De traanklier, gelegen onder het bovenooglid, reageert bij emotie of oogirritatie en produceert dan meer traanvocht.

Lees meer

De oogarts heeft bij u uveïtis vastgesteld. In deze folder leest u meer over deze ziekte en de behandeling ervan. Uveïtis is een ontsteking van het vaatvlies in het oog. Uveïtis wordt gebruikt als een verzamelnaam voor inwendige oogontstekingen.

Lees meer

De derde hersenzenuw heet in medische termen de ‘nervus oculomotorius’. Deze zenuw stuurt per oog maar liefst zeven spieren aan. Wanneer deze zenuw verlamd is, krijgen de spieren geen of onvoldoende informatie door vanuit de hersenen. Hierdoor hebben deze spieren een verminderde werking. Gevolg hiervan is dat het oog niet optimaal kan bewegen, het bovenooglid gaat hangen en de pupil niet optimaal kan werken.

Lees meer

De vierde hersenzenuw heet in medische termen ‘nervus trochlearis’. Deze zenuw zorgt voor aansturing van de musculus obliquus superior; dat is de bovenste schuine oogspier. Wanneer deze zenuw verlamd is, krijgt de musculus obliquus superior geen of onvoldoende informatie vanuit de hersenen. Hierdoor heeft de spier een verminderde werking. Het gevolg hiervan is dat het oog bij rechtuit kijken wat omhoog trekt, dit neemt toe bij opzij kijken in de richting van de neus.

Lees meer

De zesde hersenzenuw heet in medische termen ‘nervus abducens’. Deze zenuw zorgt voor aansturing van de musculus rectus lateralis oftewel musculus rectus externus; dat is de buitenste rechte oogspier. Wanneer deze zenuw verlamd is, krijgt de musculus rectus lateralis geen of onvoldoende informatie vanuit de hersenen. Hierdoor heeft de spier een verminderde werking. Het gevolg hiervan is dat het oog niet optimaal in de richting van de slaap kan bewegen.

Lees meer

Troebelingen die in het gezichtsveld bewegen worden door veel mensen waargenomen. Niet altijd vallen deze troebelingen op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker. Het glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd) is een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult. Het bevindt zich achter de ooglens.

Lees meer