Disclaimer

Met deze website proberen wij zo veel mogelijk antwoord te geven op vragen van patiënten, bezoekers, verwijzers, potentiële werknemers en de media. De informatie aangeboden op deze site is slechts bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt / sitebezoeker en zijn / haar arts.

Uitsluiting
De site is een dynamisch communicatiemiddel en wordt voortdurend uitgebreid en aangepast met als doel zo volledig en actueel mogelijk te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd is. Daarom kunnen aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend en aanvaard Bernhoven geen aansprakelijkheid voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden.

Cookies
Het cookiebeleid van maashorst Oogkliniek wordt beschreven onder ‘Privacy‘.

Video
Om filmpjes te kunnen laten functioneren op onze website kunnen wij gebruik maken van YouTube. Youtube is een dienst van Google. Leest u de privacyprincipes van Google om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken.

Gebruik persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Wij verzoeken u geen medische informatie per e-mail naar ons te sturen.

Meer informatie over hoe Maashorst Oogkliniek omgaat met uw persoonlijke gegevens leest u in ons privacybeleid.

PDF bestanden
Deze site bevat tal van documenten in PDF-formaat. Om PDF-bestanden te kunnen lezen, heeft u Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u hier gratis downloaden.

Links naar andere sites
Hoewel Maashorst Oogkliniek kritisch is in het linken naar websites van andere organisaties, valt de inhoud van deze sites nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Maashorst Oogkliniek.

E-mail
Door Maashorst Oogkliniek verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Maashorst Oogkliniek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails, of voor de tijdige ontvangst ervan.

Vragen en reacties
Wij stellen wij het op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons doorgeeft. U kunt hierover contact opnemen met info@maashorstoogkliniek.nl.

Ook voor vragen over en reacties gebruikt u hetzelfde e-mailadres.