Klachtenprocedure Maashorst Oogkliniek

Maashorst Oogkliniek vindt het belangrijk dat patiënten, familie en bezoekers tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent.

Klachtenprocedure Maashorst Oogkliniek

De medewerkers van Maashorst Oogkliniek stellen het op prijs wanneer u uw onvrede rechtstreeks met hen bespreekt. Op deze manier krijgt men het snelst een idee van wat u dwars zit en wat beter had gekund. In de praktijk blijkt dat veel zaken al kunnen worden opgelost als je er samen over praat. Maashorst oogkliniek sluit zich aan bij de klachtenregeling van Bernhoven. Lees hier een volledige en fomele weergave van de nieuwe klachtenregeling. Waar in die regeling wordt gesproken over het Directiecomité kunt u “directie van de Maashorst Oogkliniek” lezen.

Daarnaast kunt u ook het huishoudelijk reglement van de klachtenonderzoekscommissie lezen.

PatiëntServiceBureau

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat de beste oplossing ligt in een gesprek op de plek en met de persoon waar uw onvrede betrekking op heeft, begrijpen we dat deze directe benadering niet voor iedereen even gemakkelijk is. Is de drempel echt te hoog, dan kunt u voor een advies terecht bij het PatiëntServiceBureau. Bij de medewerker PatiëntServiceBureau kunt u terecht met uw mondelinge of schriftelijke opmerkingen, suggesties en klachten. Ook kunt u uw klacht mailen. De medewerker neemt altijd contact met u op en maakt desgewenst een afspraak. Deze medewerker kan onder andere het volgende voor u doen:

  • luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing;
  • de klacht -eventueel anoniem- registreren;
  • uitleg geven over de klachtenprocedure in het ziekenhuis;
  • u doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris.

U vindt PatiëntServiceBureau in de hal naast de receptie, route 030 en is op maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 – 12.30 uur / 13.30-17.00 uur.

Tijdens deze openingstijden is altijd een medewerker aanwezig om u te woord te staan.

  • Telefoonnummer: 0413 – 40 29 01
  • Mail: psb@bernhoven.nl
  • Adres: Bernhoven t.a.v. PatiëntServiceBureau Postbus 707 5400 AS UDEN

De klachtenfunctionaris

Als uw onvrede of klacht niet wordt opgelost, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Zij bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om iets aan uw probleem of klacht te doen. In veel gevallen vervult zij een bemiddelende rol bij het oplossen van uw onvrede of klacht.

De directie van Maashorst Oogkliniek

Wanneer de klacht ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u een oordeel vragen aan de directie.

Om de klacht te kunnen beoordelen vraagt de directie advies aan de klachtenonderzoekscommissie. Deze commissie bestaat uit 3-5 personen en is onafhankelijk. Naast de voorzitter, een externe jurist, zitten in deze commissie mensen met een medische achtergrond.

Afhankelijk van de klacht wordt bekeken op welke wijze deze het best kan worden onderzocht. Eventueel vindt een hoorzitting plaats waarvoor beide partijen worden uitgenodigd.

De directie geeft binnen zes weken nadat zij de klacht hebben ontvangen, een oordeel. Als het nodig is kan deze termijn met vier weken worden verlengd.

Lees hier meer over de klachtenonderzoekscommissie.

Geschilleninstantie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) bepaalt dat iedere zorgverlener bij een externe, onafhankelijke geschilleninstantie moet zijn aangesloten. Maashorst Oogkliniek is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.

U kunt hier een klacht indienen als u het niet eens bent met het oordeel dat door de directie is gegeven. Tenzij sprake is van een bijzondere situatie behandelt de geschilleninstantie alleen klachten die al eerder zijn ingediend bij de zorgverlener, in dit geval de directie.

De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000,-. De uitspraak is voor beide partijen bindend. Er is geen hoger beroep mogelijk.

Meer informatie over deze geschillencommissie vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl.