Zorgverzekeraars

Alle zorgverzekeraars hebben tot en met 2023 een overeenkomst afgesloten met Maashorst Oogkliniek. Het is voor patiënten een hele geruststelling dat onze oogzorg van zeer hoge kwaliteit is en dat daarom alle zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten met Maashorst Oogkliniek. Bij ons hoeft u geen extra kosten te betalen voor de medische behandeling van reguliere oogzorg.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en voor 2023 is dit € 385,-. Aanvullend kan nog gekozen worden voor een vrijwillig eigen risico. Mogelijk valt een behandeling bij Maashorst Oogkliniek geheel of gedeeltelijk onder dit eigen risico. Indien u wilt weten of dit voor u het geval is raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden erop na te slaan.

Polis

Restitutiepolis

Als er geen zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar is en u heeft een restitutiepolis dan geldt een vrije artsenkeuze voor de basiszorg. Dit betekent dat u zelf kunt kiezen bij welk ziekenhuis of kliniek u behandeld wil worden. Wij brengen dan bij u het passantentarief in rekening. Het passantentarief is hier op de website terug te vinden. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden en wij verzoeken u dan ook om tijdig te informeren naar uw polisvoorwaarden bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar is bij een restitutiepolis verplicht de factuur die u van ons hebt ontvangen aan u te betalen.

Naturapolis

Als er geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar is en u heeft een naturapolis dan zal uw zorgverzekeraar meestal niet het volledige bedrag vergoeden wat wij u in rekening brengen na een consult en/of een behandeling. Wij brengen dan het passantentarief bij u in rekening. Het passantentarief is hier op de website terug te vinden. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden en wij verzoeken u dan ook om tijdig te informeren naar uw polisvoorwaarden.