Vanaf 1 oktober 2019

Oogpoli Bernhoven is Maashorst Oogkliniek

Bernhoven is per 1 oktober 2019 een samenwerking aangegaan met Maashorst Oogkliniek. Maashorst Oogkliniek is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) die de oogheelkundige zorg binnen het zorgaanbod in het ziekenhuis aanbiedt.

Vertrouwde omgeving: Bernhoven

Maashorst Oogkliniek is te vinden in Bernhoven.

Duurzame oogzorg

De vraag naar oogheelkundige zorg stijgt al geruime tijd. Dit komt door de toenemende vergrijzing en toegenomen behandelmogelijkheden. Daarnaast is er een landelijk tekort aan oogartsen waar ook Bernhoven de gevolgen van ondervindt. Vanuit de strategie van toekomstbestendige zorg voor de regio heeft Bernhoven nieuwe werkwijzen ontwikkeld, die de toegankelijkheid van de oogheelkundige zorg hebben vergroot.

Bernhoven heeft vervolgens verschillende mogelijkheden verkend vanuit het principe dat oogheelkundige zorg onderdeel blijft van het zorgaanbod binnen Bernhoven. In Maashorst Oogkliniek is een partner gevonden waarmee de oogheelkundige zorg als onderdeel van het zorgaanbod in Bernhoven behouden blijft en de samenwerking met andere specialismen op dezelfde manier doorgaat.

Positief voor patiënt

Voor patiënten verandert er weinig. Alle patiënten blijven in Bernhoven terecht kunnen voor oogheelkundige zorg. Bij de Maashorst Oogkliniek werken dezelfde zorgverleners en overige medewerkers. Patiënten ontvangen voorafgaand aan hun afspraak een brief thuis met meer informatie over deze samenwerking.

Maashorst Oogkliniek

Binnen de muren van Bernhoven zal Maashorst Oogkliniek de oogheelkundige zorg rondom Uden verzorgen. Maashorst Oogkliniek is een zelfstandig behandelcentrum dat staat voor kwaliteit en continuïteit van zinnige oogheelkundige zorg. En dat leveren we met een enthousiast team van oogartsen, optometristen en andere medewerkers.

Voor iedereen de beste oogzorg

Het bieden van de beste oogzorg begint bij de mensen, maar daar houdt het voor ons niet bij op. Zo willen wij patiënten snel kunnen helpen en dichtbij huis.

Kwaliteit en continuïteit

Maashorst Oogkliniek staat voor kwaliteit en continuïteit. De basis oogzorg wordt op hoog niveau aangeboden. De oogartsen verbonden aan Maashorst Oogkliniek zijn onder ander lid van de Nederlandse Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Europese Oogheelkundig sociëteit (ESCRS). Samen met de optometristen en orthoptisten proberen wij de mensen steeds weer bij dezelfde zorgverlener te laten terugkomen.

Twee locaties: Uden en Oss

Maashorst Oogkliniek werkt vanuit 2 locaties: Bernhoven in Uden en polikliniek Oss. Zo hoeft u niet ver te reizen om van onze diensten gebruik te maken. De bezoekers- en route-informatie vindt u hier.

Screeningscentrum

Patiënten met een verwijzing van de huisarts worden via het screeningscentrum gezien door de optometrist en indien nodig doorverwezen naar de oogarts. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de patiënten een zo kort mogelijke toegangstijd hebben. Onze optometristen werken al vele jaren samen met oogartsen in het ziekenhuis. Door het bijwonen van nascholingen houden onze optometristen en orthoptisten hun kennis op peil en blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Informatiefolders

Maashorst Oogkliniek informeert u graag uitgebreid over haar diensten.

Hoe werkt het?

Wanneer u door uw huisarts bent doorverwezen naar de polikliniek oogheelkunde, wordt u veelal verwezen naar het screeningscentrum oogheelkunde. Hier wordt u gezien door een optometrist.

Een optometrist is een HBO-opgeleide professional binnen de oogzorg. Hij of zij voert een volledig optometrisch oogonderzoek uit, waarmee de mogelijke oorzaken voor uw klacht worden opgespoord. Aan de hand van dit onderzoek stelt de optometrist een verder beleid op. In veel gevallen betekent dit een goed advies of het aanmeten van een juiste bril of lenzen.

Sneller geholpen

Soms is echter aanvullend onderzoek nodig. Wanneer uw klachten worden veroorzaakt door een ziekte en niet met bijvoorbeeld een bril opgelost kunnen worden, melden wij dit aan uw huisarts. Indien nodig wordt u dan nog naar de oogarts verwezen.

Doordat niet iedere patiënt door de oogarts gezien hoeft te worden en de optometrist zijn afspraken zelfstandig kan afhandelen, is de toegangstijd korter en kunt u sneller geholpen worden. Zo werken we samen aan goedkopere en efficiëntere oogzorg.

Cliëntenraad

Als Maashorst Oogkliniek willen we graag weten hoe de patiënt denkt over het beleid en de ontwikkelingen in de oogkliniek. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van cliënten in ziekenhuizen en ZBC’s. Maashorst Oogkliniek heeft een cliëntenraad ingesteld die verbonden is aan Bernhoven. Cliënten kunnen zijn: patiënten, hun familie, bezoekers en patiëntenverenigingen.

Taken

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Maashorst Oogkliniek en adviseert het bestuur over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Patiënten en patiëntenorganisaties kunnen een beroep op de cliëntenraad doen. De cliëntenraad behandelt onderwerpen met gemeenschappelijk belang, zoals de kwaliteit van de zorg, patiëntveiligheid, hygiëne, gastvrijheid, algemene patiëntgerichte communicatie/informatie en wijzigingen in de organisatie. Vragen van de individuele patiënt horen bij de betrokken hulpverlener.