Aanvraag basisgegevens medisch dossier

Met dit formulier kunt u versneld de basisgegevens uit uw medisch dossier opvragen, zoals ze vanaf 1 juni 2018 bij ons bekend zijn. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Let op! U ontvangt geen volledige kopie van al uw dossier items. Hiervoor is een andere aanvraagprocedure waar u hier meer informatie over vindt.

Na versturen van dit formulier krijgt u deze gegevens binnen drie werkdagen verstuurd via beveiligde e-mail. Via SMS krijgt u een code om het bestand met uw gegevens te ontgrendelen. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw gegevens veilig verzonden worden.

Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen door ons verwerkt worden. Om er zeker van te zijn dat de gegevens bij de juiste persoon aankomen, vragen we u om een foto of scan toe te voegen van een geldig identiteitsbewijs. Gebruik hiervoor de uploadknop. De kopie van het identiteitsbewijs wordt binnen zeven dagen na afronding van uw aanvraag uit ons systeem verwijderd.

Kinderen

  • Kinderen tot twaalf jaar: Ouders of wettelijk vertegenwoordigers hebben recht op directe inzage in het dossier van hun kind tenzij de arts van mening is dat inzage door de ouders niet in het belang van het kind is. In dit geval kan de aanvraag worden afgekeurd. Van zowel de ouder/vertegenwoordiger als het kind dient een kopie van het ID bewijs toegevoegd te worden.
  • Kinderen van twaalf tot zestien jaar: Deze kinderen moeten persoonlijk instemmen met het opvragen van hun gegevens. Ook in dit geval dient zowel van de ouder/vertegenwoordiger als het kind een kopie van het ID bewijs toegevoegd te worden. Daarnaast is een scan van een door het kind ondertekende toestemmingsverklaring nodig.
  • Kinderen vanaf zestien jaar: Wie ouder dan zestien jaar is, wordt gezien als volwassene en kan zelfstandig om inzage vragen. Ouders/vertegenwoordigers hebben geen rol in dit aanvraagproces.

Wilsonbekwame patiënten

De wettelijk vertegenwoordiger is bevoegd tot inzage. In dit geval dient deze een kopie van het ID bewijs mee te sturen aangevuld met een kopie van de Verklaring Wettelijk Vertegenwoordiger.

Machtigingen

Een patiënt kan een ander machtigen om zijn/haar dossier op te vragen. In dit geval dient een scan gestuurd te worden met een ondertekende verklaring van de patiënt waarin deze de aanvrager machtigt. Ook dient een kopie van het ID bewijs van zowel patiënt als aanvrager toegevoegd te worden.

Nabestaanden

De wet kent geen inzagerecht voor nabestaanden. De privacy van de patiënt blijft ook na het overlijden beschermd. Wanneer nabestaanden na het overlijden van een familielid met vragen of twijfels achterblijven, kunnen zij contact opnemen met de verpleegkundige of de behandelend arts.

AANVRAAG BASISGEGEVENS MEDISCH DOSSIER

Fout: Contact formulier niet gevonden.